Mantelzorg en werk; het knelt steeds vaker

Geplaatst op: 04 september, 2018 (Personeel)

Mantelzorg en werk, de combinatie komt steeds vaker voor. Meer ouderen en vrouwen zijn gaan werken. Maar juist deze groepen nemen dikwijls de zorg op zich voor kwakkelende thuiswonende ouders of zieke familieleden. De helft van de werkgevers verwacht dat de combinatie van werk en mantelzorg de komende jaren meer problemen gaat geven, onder meer door de bezuinigingen op de zorg en de vergrijzing. Dat schrijft de Volkskrant.

Mantelzorg en werk; het knelt steeds vaker

Participatiesamenleving en grotere arbeidsdeelname

Nederland vergrijst. Daarom wil de overheid dat burgers meer zorg verlenen aan hulpbehoevende naasten. Zoals een ouder op leeftijd helpen of een langdurig zieke partner of familielid  verzorgen. Met de in 2015 doorgevoerde hervorming van de zorg moeten mensen dus meer voor elkaar gaan zorgen. Dit duidt men aan met de term participatiesamenleving. Tegelijkertijd streeft de overheid naar een grotere arbeidsdeelname. Dat heeft ervoor gezorgd dat meer ouderen en vrouwen zijn gaan werken – uitgerekend de groepen die het vaakst mantelzorg verlenen.

Zijn betaalde baan en mantelzorg altijd te combineren?

Deze ontwikkelingen leiden tot de vraag of een betaalde baan en mantelzorg altijd te combineren zijn. Of is er eerder sprake van elkaar beconcurrerende taken? Het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) schreef hier in 2015 al een rapport over: ‘Concurrentie tussen mantelzorg en betaald werk’. De gegevens in het rapport komen uit een langlopend onderzoek van het SCP. Het planbureau heeft daarvoor zo’n 3.000-4.000 werkenden en niet-werkenden gevolgd.

Een op de vijf werknemers inmiddels mantelzorger

Dit knelt steeds vaker, nu dat inmiddels een op de vijf werknemers daarnaast mantelzorger is, schrijft De Volkskrant. De zogeheten ‘sandwichgeneratie’ (mensen tussen de 40 en 60 jaar) zitten ingeklemd tussen enerzijds hun kinderen en anderzijds hun ouders. Beiden hebben zorg nodig. Aan de andere kant zitten de werkgevers, met hun eigen belangen. Bedrijven doen volgens de werkgeversorganisaties wat ze kunnen om hun werknemers ruimte te bieden voor zorg. Maar volgens hen zitten er grenzen aan de mogelijkheden.

Veel mantelzorgende werknemers gaan niet korter werken. Daarmee gaat de zorg soms ten koste van hun gezondheid. Vooral bij langdurige intensieve mantelzorg is het verzuim hoog: een kwart van de werknemers in deze situatie meldt zich op den duur minimaal twee aaneengesloten weken ziek per jaar.

Werkgevers houden steeds meer rekening met mantelzorg

De werkgevers realiseren zich wel dat de participatiesamenleving een zware wissel trekt op werkende mantelzorgers, zegt woordvoerder Mieke Ripken van de werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland. “Ze houden er al in toenemende mate rekening mee. Door het bieden van extra verlofmogelijkheden bovenop de wettelijke regelingen, met aangepaste werktijden of werken in deeltijd. Maar het moet wel binnen de mogelijkheden liggen: een werkgever kan niet altijd aan alle wensen voldoen, hoe graag hij dat ook zou willen.”

Vooral kleine bedrijven worstelen met minder inzetbare werknemers, stelt Ripken. “Het werk moet worden gedaan, daar wordt een werknemer voor betaald. Maar de flexibiliteit moet van twee kanten komen.”

Bronnen: de Volkskrant en SCP

Meer informatie? Neem contact op met NaoberLoket Noordenveld Werk & Mantelzorg: info@naoberloket-noordenveld.nl of bel: 0623366630

 

Ongewenst gedrag, dit moet de preventiemedewerker doen

Geplaatst op: 04 september, 2018 (Arbo)

Medewerkers in alle bedrijfstakken kunnen tijdens hun werk te maken krijgen met ongewenst gedrag. Dat kan ongewenst gedrag zijn van collega’s of van klanten en cliënten. Afspraken maken op de werkvloer over gewenste en ongewenste omgangsvormen is dan ook een goed idee.

Meer weten?

Re-integratieverplichting is geen eenrichtingsverkeer

Geplaatst op: 31 juli, 2018 (Jurisprudentie)

Ziekte, verzuim, herstel, re-integratie, zo gaat het in de werkende wereld doorgaans. Werkgever en werknemer werken samen aan de re-integratie. Meestal, tenminste. Maar wat als een werknemer keer op keer tekortschiet in zijn re-integratieverplichting? Meer weten?

Wetsvoorstel wijziging van de Arbowet vanwege AVG

Geplaatst op: 31 juli, 2018 (Arbo)

Minister Koolmees heeft de Tweede Kamer het wetsvoorstel Verzamelwet SZW 2019 aangeboden. Dit wetsvoorstel bevat een voorstel tot uitbreiding van artikel 24 van de Arbeidsomstandighedenwet. De voorgestelde wijziging van de Arbowet geeft de Inspectie SZW de wettelijke bevoegdheid om gegevens over gezondheid te verwerken. En die heeft de inspectie nodig bij het uitvoeren van onderzoek na arbeidsongevallen.

Meer weten?

Vakantiedagen en ziekte. Hoe zit dat precies?

Geplaatst op: 12 juli, 2018 (Personeel)

Moeten vakantiedagen tijdens ziekte nu wel of niet ingehouden worden op het vakantiesaldo? En welk loon moet aan een zieke werknemer tijdens zijn vakantie worden betaald? Deze en andere vragen over vakantiedagen en ziekte komen in de praktijk vaak voor. Hieronder de vijf meest gestelde vragen over vakantiedagen en ziekte, mét de antwoorden. Meer weten?

Fiks ziekteverzuim in eerste kwartaal 2018

Geplaatst op: 12 juli, 2018 (Verzuim)

Het eerste kwartaal van 2018 laat een ziekteverzuim zien van 4,9 procent. Zo hoog is het in jaren niet geweest. Dit meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers. Meer weten?

De preventiemedewerker en het plan van aanpak

Geplaatst op: 12 juli, 2018 (Arbo)

Een belangrijke taak van de preventiemedewerker is het coördineren van de totstandkoming van een plan van aanpak. Ook het bewaken van de voortgang ervan ligt op zijn bordje. Dit betekent ook dat hij maatregelen moet nemen als de voortgang van het plan van aanpak in gevaar dreigt te komen. Meer weten?

Vanaf 25 juni, vraag uw ESF-subsidie voor duurzame inzetbaarheid aan!

Geplaatst op: 19 juni, 2018 (Personeel)

Van maandag 25 tot en met vrijdag 29 juni a.s. is het voor werkgevers mogelijk ESF-subsidie Duurzame inzetbaarheid (DI) aan te vragen voor projecten die zijn gericht op het stimuleren van de duurzame inzetbaarheid van werkenden. Meer weten?

Zieke werknemer heeft lak aan privacy

Geplaatst op: 13 juni, 2018 (Verzuim)

Wat mag je als werkgever wel en niet vragen als een werknemer zich ziek meldt? Je mag in ieder geval niet naar de gezondheidsklachten vragen. Maar de werknemer zelf doet er zelf niet zo moeilijk over. Meer weten?

Is het aanstellen van een vertrouwenspersoon verplicht?

Geplaatst op: 29 mei, 2018 (Arbo)

Nee, het is niet wettelijk verplicht om een vertrouwenspersoon aan te stellen. De Arbowet zegt er niets over. Wel wordt gesproken over een zorgplicht van de werkgever t.o.v. haar medewerkers. U bent verplicht om uw medewerkers te beschermen tegen psychosociale arbeidsbelasting, ook wel PSA genoemd. Naast het feit dat dit wettelijk verplicht is, kunt u hiermee ook werkstress en burn-outsignalen voorkomen of in een vroeg stadium te signalen. Zo bespaart u hoge verzuimkosten. Het aanstellen van een vertrouwenspersoon is een belangrijke maatregel van uw arbobeleid, geeft invulling aan deze zorgplicht en kan u hoge kosten besparen!

Meer weten over psychosociale arbeidsbelasting en de vertrouwenspersoon? Neem contact op met Naoberloket Noordenveld, Harm van Dijk, gecertificeerd en geregistreerd vertrouwenspersoon, aangesloten bij de Landelijke Vereniging van Vertrouwenspersonen (LVV), tel: 0623366630 of info@naoberloket-noordenveld.nl.

NaoberLoket Noordenveld is een intiatief van:
Ondernemerscontact Noordenveld Dwazziewegen 11, 9301 ZR Roden www.ocn-noordenveld.nl

© 2018 NaoberLoket Noordenveld
Dwazziewegen 11
9301 ZR Roden
telefoon 050 82 00 959
info@naoberloket-noordenveld.nl

Disclaimer
Alle door NaoberLoket Noordenveld ter beschikking gestelde bestanden zijn gratis te gebruiken. Gebruik van de bestanden is geheel voor eigen risico en verantwoordelijkheid. Regelmatig worden er nieuwe handige downloads toegevoegd.

Vormgeving: Tieme Dekker Grafische vormgeving