I-SZW constateert veel overtredingen aanpak PSA

Geplaatst op: 28 november, 2017 (Arbo)

Werkgevers moeten meer aandacht besteden aan de aanpak van werkdruk, agressie en ongewenste omgangsvormen. Dit blijkt uit controles van de Inspectie SZW tussen augustus 2016 en maart 2017.

Meer weten?

#MeToo: stel vertrouwenspersoon verplicht

Geplaatst op: 14 november, 2017 (Personeel)

Slechts één op de vijf melders onderneemt vervolgstappen na ongewenst seksueel gedrag op het werk. Dit blijkt uit een actuele peiling onder 300 leden van de Landelijke Vereniging van Vertrouwenspersonen (LVV).

Meer weten?

Oudere werknemers even goed als jonge

Geplaatst op: 14 november, 2017 (Personeel)

Oudere werknemers functioneren even goed als jongere, vindt driekwart van de werkgevers. En 12 procent vindt zelfs dat oudere werknemers beter presteren.

Meer weten?

#MeToo: gevolgen nog veel ernstiger bij intimidatie

Geplaatst op: 13 november, 2017 (Arbo)

Na de beschuldigingen over Harvey Weinstein en het roemloze einde van Kevin Spacey, horen we dagelijks nieuwe voorbeelden van grensoverschrijdend gedrag in de entertainmentbranche. Maar ook in “gewone” organisaties

Meer weten?

#MeToo-tip voor HR en werkgever: ‘Word zelf geen vertrouwenspersoon’

Geplaatst op: 10 november, 2017 (Arbo)

De #MeToo-discussie raakt ook HR-adviseurs. Doen zij wel genoeg om seksuele intimidatie op de werkvloer te voorkomen? Leo ten Brink, voorzitter van de Landelijke Vereniging van Vertrouwenspersonen en rechtskundig adviseur, maakt regelmatig mee dat HR-adviseurs zelf zijn aangesteld als vertrouwenspersoon of in klachtencommissies zitten. ‘Doe dat liever niet’, adviseert hij. ‘Dat verhoogt de drempel.’

Meer weten?

Sociale ondernemingen in Noord-Nederland: nog een wereld te winnen

Geplaatst op: 10 november, 2017 (nieuws)

In Noord-Nederland zijn sociale ondernemingen in opkomst, net als in de rest van Nederland. Toch lopen sociale ondernemingen in het Noorden zo’n twee tot drie jaar achter bij de landelijke ontwikkeling, met name op het gebied van impactmeting en financiering.

Meer weten?

Werkgevers onderschatten risico’s van geldgebrek bij personeel

Geplaatst op: 10 november, 2017 (Personeel)

Werkgevers onderschatten op grote schaal de gevolgen voor de organisatie als werknemers kampen met financiële problemen. Dat stelt Aon in het rapport ‘werknemers met financiële problemen’. Meer weten?

Opzegging in strijd met de regels is duur

Geplaatst op: 31 oktober, 2017 (Jurisprudentie)
Opzegging in strijd met de regels is duur

Een briefje van de werkgever met de tekst ‘morgen is je laatste werkdag hier’, geldt als een opzegging. Maar een werkgever die opzegt in strijd met de regels, betaalt daar per definitie een flinke prijs voor.

Meer weten?

Helft werkgevers laat geld liggen

Geplaatst op: 31 oktober, 2017 (Personeel)

Veel werkgevers zijn niet op de hoogte van de (financiële) voordelen en regelingen die gebruikt kunnen worden bij het in dienst nemen van iemand

Meer weten?

Unieke aanbieding scan duurzame inzetbaarheid personeel binnen MKB bedrijven

Geplaatst op: 21 oktober, 2017 (Personeel)

Bedrijven in Noordenveld kunnen gratis een organisatiescan laten uitvoeren waarbij gekeken wordt wat de stand van zaken is m.b.t. duurzame inzetbaarheid van de medewerkers, wat de knelpunten zijn en vooral wat er beter kan!

Deze aanpak maakt onderdeel uit van het project NaoberLoket Werk & Mantelzorg. Werk en mantelzorg staat niet op zichzelf. Het maakt onderdeel uit van de totale bedrijfsvoering en personeelsbeleid en daarmee duurzame inzetbaarheid. Waarom aandacht voor duurzame inzetbaarheid? Als werkgever heb je belang bij de beschikbaarheid van competente, fitte en betrokken medewerkers, nu en in de toekomst. Medewerkers die optimaal bijdragen aan een kwalitatief en kwantitatief goede productie en dienstverlening en een positieve bijdrage leveren aan het behalen van de organisatiedoelen. Zeker in de huidige arbeidsmarktsituatie en een langer arbeidzaam leven door het opschuiven van de AOW leeftijd en veranderde sociale stelsel, denk alleen maar aan de verplichtingen bij verzuim.  Kortom het vergroten van het vermogen van de medewerkers, jong en oud, om gemotiveerd en productief te blijven.

De aanpak is als volgt. Er vindt een intakegesprek plaats en in vervolg daarop een zogenaamde nulmeting door middel van een organisatiescan. Daarbij wordt gekeken naar de stand van zaken, eventuele knel- en aandachtspunten in kaart gebracht en aangegeven hoe deze op te lossen en aan te pakken. Deelname aan dit project is gratis voor MKB bedrijven (tot max. 250 medewerkers). Het enige dat wordt gevraagd is het bijhouden van de tijdsinvestering, dit i.v.m. subsidievoorwaarden. Uitvoering wordt gedaan door een daarin gespecialiseerd bureau.

Belangstelling? Meldt nu aan en voor meer informatie: NaoberLoket Noordenveld, Harm van Dijk tel: 06 23366630 of info@naoberloket-noordenveld.nl.

NaoberLoket Noordenveld is een intiatief van:
Ondernemerscontact Noordenveld Dwazziewegen 11, 9301 ZR Roden www.ocn-noordenveld.nl

© 2018 NaoberLoket Noordenveld
Dwazziewegen 11
9301 ZR Roden
telefoon 050 82 00 959
info@naoberloket-noordenveld.nl

Disclaimer
Alle door NaoberLoket Noordenveld ter beschikking gestelde bestanden zijn gratis te gebruiken. Gebruik van de bestanden is geheel voor eigen risico en verantwoordelijkheid. Regelmatig worden er nieuwe handige downloads toegevoegd.

Vormgeving: Tieme Dekker Grafische vormgeving