Wetsvoorstel wijziging van de Arbowet vanwege AVG

Geplaatst op: 31 juli, 2018 (Arbo)

Minister Koolmees heeft de Tweede Kamer het wetsvoorstel Verzamelwet SZW 2019 aangeboden. Dit wetsvoorstel bevat een voorstel tot uitbreiding van artikel 24 van de Arbeidsomstandighedenwet. De voorgestelde wijziging van de Arbowet geeft de Inspectie SZW de wettelijke bevoegdheid om gegevens over gezondheid te verwerken. En die heeft de inspectie nodig bij het uitvoeren van onderzoek na arbeidsongevallen.

Meer weten?

Vakantiedagen en ziekte. Hoe zit dat precies?

Geplaatst op: 12 juli, 2018 (Personeel)

Moeten vakantiedagen tijdens ziekte nu wel of niet ingehouden worden op het vakantiesaldo? En welk loon moet aan een zieke werknemer tijdens zijn vakantie worden betaald? Deze en andere vragen over vakantiedagen en ziekte komen in de praktijk vaak voor. Hieronder de vijf meest gestelde vragen over vakantiedagen en ziekte, mét de antwoorden. Meer weten?

Fiks ziekteverzuim in eerste kwartaal 2018

Geplaatst op: 12 juli, 2018 (Verzuim)

Het eerste kwartaal van 2018 laat een ziekteverzuim zien van 4,9 procent. Zo hoog is het in jaren niet geweest. Dit meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers. Meer weten?

De preventiemedewerker en het plan van aanpak

Geplaatst op: 12 juli, 2018 (Arbo)

Een belangrijke taak van de preventiemedewerker is het coördineren van de totstandkoming van een plan van aanpak. Ook het bewaken van de voortgang ervan ligt op zijn bordje. Dit betekent ook dat hij maatregelen moet nemen als de voortgang van het plan van aanpak in gevaar dreigt te komen. Meer weten?

Vanaf 25 juni, vraag uw ESF-subsidie voor duurzame inzetbaarheid aan!

Geplaatst op: 19 juni, 2018 (Personeel)

Van maandag 25 tot en met vrijdag 29 juni a.s. is het voor werkgevers mogelijk ESF-subsidie Duurzame inzetbaarheid (DI) aan te vragen voor projecten die zijn gericht op het stimuleren van de duurzame inzetbaarheid van werkenden. Meer weten?

Zieke werknemer heeft lak aan privacy

Geplaatst op: 13 juni, 2018 (Verzuim)

Wat mag je als werkgever wel en niet vragen als een werknemer zich ziek meldt? Je mag in ieder geval niet naar de gezondheidsklachten vragen. Maar de werknemer zelf doet er zelf niet zo moeilijk over. Meer weten?

Is het aanstellen van een vertrouwenspersoon verplicht?

Geplaatst op: 29 mei, 2018 (Arbo)

Nee, het is niet wettelijk verplicht om een vertrouwenspersoon aan te stellen. De Arbowet zegt er niets over. Wel wordt gesproken over een zorgplicht van de werkgever t.o.v. haar medewerkers. U bent verplicht om uw medewerkers te beschermen tegen psychosociale arbeidsbelasting, ook wel PSA genoemd. Naast het feit dat dit wettelijk verplicht is, kunt u hiermee ook werkstress en burn-outsignalen voorkomen of in een vroeg stadium te signalen. Zo bespaart u hoge verzuimkosten. Het aanstellen van een vertrouwenspersoon is een belangrijke maatregel van uw arbobeleid, geeft invulling aan deze zorgplicht en kan u hoge kosten besparen!

Meer weten over psychosociale arbeidsbelasting en de vertrouwenspersoon? Neem contact op met Naoberloket Noordenveld, Harm van Dijk, gecertificeerd en geregistreerd vertrouwenspersoon, aangesloten bij de Landelijke Vereniging van Vertrouwenspersonen (LVV), tel: 0623366630 of info@naoberloket-noordenveld.nl.

Langer geboorteverlof moet arbeidsparticipatie vrouwen verhogen

Geplaatst op: 28 mei, 2018 (Personeel)

Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) kwam in februari met het wetsvoorstel Wet invoering extra geboorteverlof (WIEG). Met WIEG nemen de verlofmogelijkheden voor partners sterk toe, van twee dagen naar maximaal zes weken betaald verlof. Het wetsvoorstel, dat nog aan de Tweede Kamer aangeboden moet worden, sluit aan op het regeerakkoord. Meer weten?

Feiten en fabels over de second opinion

Geplaatst op: 08 mei, 2018 (Arbo)

Per 1 juli 2018 moeten werkgevers alles geregeld hebben in het kader van de nieuwe Arbowet. Eén van de veranderingen is dat de werknemer het recht op een second opinion bij een andere bedrijfsarts. Hierover hebben werkgevers nog veel vragen. Wij zetten de feiten en fabels op een rij. Meer weten?

Inspectie SZW luidt noodklok over toename arbeidsongevallen

Geplaatst op: 01 mei, 2018 (Arbo)

 De Inspectie SZW heeft haar jaarlijkse rapport gepubliceerd over de toestand van de arbeidsveiligheid op de Nederlandse werkvloeren. Als werkgevers geen actie ondernemen, ligt in 2025 het aantal beroepsziekten 15% hoger dan nu. Meer weten?

NaoberLoket Noordenveld is een initiatief van:
Ondernemerscontact Noordenveld
Oosteinde 7A
9301 ZP Roden
www.ocn-noordenveld.nl
Tel: 06 - 15 62 36 33

© 2019 NaoberLoket Noordenveld

Disclaimer
Alle door NaoberLoket Noordenveld ter beschikking gestelde bestanden zijn gratis te gebruiken. Gebruik van de bestanden is geheel voor eigen risico en verantwoordelijkheid. Regelmatig worden er nieuwe handige downloads toegevoegd.