Zieke werknemer heeft lak aan privacy

Geplaatst op: 13 juni, 2018 (Verzuim)

Wat mag je als werkgever wel en niet vragen als een werknemer zich ziek meldt? Je mag in ieder geval niet naar de gezondheidsklachten vragen. Maar de werknemer zelf doet er zelf niet zo moeilijk over. Meer weten?

Is het aanstellen van een vertrouwenspersoon verplicht?

Geplaatst op: 29 mei, 2018 (Arbo)

Nee, het is niet wettelijk verplicht om een vertrouwenspersoon aan te stellen. De Arbowet zegt er niets over. Wel wordt gesproken over een zorgplicht van de werkgever t.o.v. haar medewerkers. U bent verplicht om uw medewerkers te beschermen tegen psychosociale arbeidsbelasting, ook wel PSA genoemd. Naast het feit dat dit wettelijk verplicht is, kunt u hiermee ook werkstress en burn-outsignalen voorkomen of in een vroeg stadium te signalen. Zo bespaart u hoge verzuimkosten. Het aanstellen van een vertrouwenspersoon is een belangrijke maatregel van uw arbobeleid, geeft invulling aan deze zorgplicht en kan u hoge kosten besparen!

Meer weten over psychosociale arbeidsbelasting en de vertrouwenspersoon? Neem contact op met Naoberloket Noordenveld, Harm van Dijk, gecertificeerd en geregistreerd vertrouwenspersoon, aangesloten bij de Landelijke Vereniging van Vertrouwenspersonen (LVV), tel: 0623366630 of info@naoberloket-noordenveld.nl.

Langer geboorteverlof moet arbeidsparticipatie vrouwen verhogen

Geplaatst op: 28 mei, 2018 (Personeel)

Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) kwam in februari met het wetsvoorstel Wet invoering extra geboorteverlof (WIEG). Met WIEG nemen de verlofmogelijkheden voor partners sterk toe, van twee dagen naar maximaal zes weken betaald verlof. Het wetsvoorstel, dat nog aan de Tweede Kamer aangeboden moet worden, sluit aan op het regeerakkoord. Meer weten?

Feiten en fabels over de second opinion

Geplaatst op: 08 mei, 2018 (Arbo)

Per 1 juli 2018 moeten werkgevers alles geregeld hebben in het kader van de nieuwe Arbowet. Eén van de veranderingen is dat de werknemer het recht op een second opinion bij een andere bedrijfsarts. Hierover hebben werkgevers nog veel vragen. Wij zetten de feiten en fabels op een rij. Meer weten?

Inspectie SZW luidt noodklok over toename arbeidsongevallen

Geplaatst op: 01 mei, 2018 (Arbo)

 De Inspectie SZW heeft haar jaarlijkse rapport gepubliceerd over de toestand van de arbeidsveiligheid op de Nederlandse werkvloeren. Als werkgevers geen actie ondernemen, ligt in 2025 het aantal beroepsziekten 15% hoger dan nu. Meer weten?

UWV legt meer loonsancties op voor gebrekkige re-integratie

Geplaatst op: 01 mei, 2018 (Verzuim)

UWV heeft in 2017 fors meer loonsancties opgelegd dan in 2016. Een werkgever krijgt zo’n loonsanctie als hij zich niet op de juiste manier inzet voor de re-integratie van een arbeidsongeschikte werknemer. Meer weten?

Combinatie werk en mantelzorg ook lastig voor zzp’er

Geplaatst op: 01 mei, 2018 (nieuws)

Nederland telt ongeveer 1 miljoen zelfstandige ondernemers. Een op de vijf is ook mantelzorger. Van hen ervaart 44% een (zeer) slechte balans tussen zijn/haar werkzaamheden en mantelzorgtaken en is 58% er door mantelzorg financieel op achteruit gegaan.

Dit blijkt uit het onderzoeksrapport dat Stichting ZZP Nederland en Stichting Werk&Mantelzorg vandaag presenteren. Meer weten?

Wet arbeidsmarkt in balans (WAB)

Geplaatst op: 17 april, 2018 (nieuws)

Minister Koolmees wil de arbeidsmarkt beter laten functioneren. Zowel werknemers als werkgevers geven aan dat sommige van de huidige wetten en regels een soepel werkende arbeidsmarkt in de weg staan. Zeventig procent van het aantal flexwerkers geeft aan een vaste baan te willen. Minister Koolmees wil dat meer werkenden zekerheid krijgen, terwijl Meer weten?

Dit zijn de hoofdpunten uit het wetsvoorstel Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB)

Geplaatst op: 17 april, 2018 (nieuws)

Met het wetsvoorstel voor de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) wil Minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) het voor werkgevers aantrekkelijker maken om mensen in vaste dienst te nemen. De hoofdpunten uit de WAB op een rij. Meer weten?

Tips vergroten inzetbaarheid chronisch zieke werknemer

Geplaatst op: 17 april, 2018 (Verzuim)

Een op de drie mensen heeft een chronische aandoening en werkt gewoon. Deze werknemers komen na verzuim terug op het werk, maar zijn door hun ziekte wel wisselend inzetbaar. Werkgevers moeten hier rekening mee houden bij hun verzuimbeleid. Meer weten?

NaoberLoket Noordenveld is een initiatief van:
Ondernemerscontact Noordenveld
Oosteinde 7A
9301 ZP Roden
www.ocn-noordenveld.nl
Tel: 06 - 15 62 36 33

© 2018 NaoberLoket Noordenveld

Disclaimer
Alle door NaoberLoket Noordenveld ter beschikking gestelde bestanden zijn gratis te gebruiken. Gebruik van de bestanden is geheel voor eigen risico en verantwoordelijkheid. Regelmatig worden er nieuwe handige downloads toegevoegd.