Archief voor de maand oktober, 2017

Opzegging in strijd met de regels is duur

Geplaatst op: 31 oktober, 2017 (Jurisprudentie)
Opzegging in strijd met de regels is duur

Een briefje van de werkgever met de tekst ‘morgen is je laatste werkdag hier’, geldt als een opzegging. Maar een werkgever die opzegt in strijd met de regels, betaalt daar per definitie een flinke prijs voor.

Meer weten?

Helft werkgevers laat geld liggen

Geplaatst op: 31 oktober, 2017 (Personeel)

Veel werkgevers zijn niet op de hoogte van de (financiële) voordelen en regelingen die gebruikt kunnen worden bij het in dienst nemen van iemand

Meer weten?

Unieke aanbieding scan duurzame inzetbaarheid personeel binnen MKB bedrijven

Geplaatst op: 21 oktober, 2017 (Personeel)

Bedrijven in Noordenveld kunnen gratis een organisatiescan laten uitvoeren waarbij gekeken wordt wat de stand van zaken is m.b.t. duurzame inzetbaarheid van de medewerkers, wat de knelpunten zijn en vooral wat er beter kan!

Deze aanpak maakt onderdeel uit van het project NaoberLoket Werk & Mantelzorg. Werk en mantelzorg staat niet op zichzelf. Het maakt onderdeel uit van de totale bedrijfsvoering en personeelsbeleid en daarmee duurzame inzetbaarheid. Waarom aandacht voor duurzame inzetbaarheid? Als werkgever heb je belang bij de beschikbaarheid van competente, fitte en betrokken medewerkers, nu en in de toekomst. Medewerkers die optimaal bijdragen aan een kwalitatief en kwantitatief goede productie en dienstverlening en een positieve bijdrage leveren aan het behalen van de organisatiedoelen. Zeker in de huidige arbeidsmarktsituatie en een langer arbeidzaam leven door het opschuiven van de AOW leeftijd en veranderde sociale stelsel, denk alleen maar aan de verplichtingen bij verzuim.  Kortom het vergroten van het vermogen van de medewerkers, jong en oud, om gemotiveerd en productief te blijven.

De aanpak is als volgt. Er vindt een intakegesprek plaats en in vervolg daarop een zogenaamde nulmeting door middel van een organisatiescan. Daarbij wordt gekeken naar de stand van zaken, eventuele knel- en aandachtspunten in kaart gebracht en aangegeven hoe deze op te lossen en aan te pakken. Deelname aan dit project is gratis voor MKB bedrijven (tot max. 250 medewerkers). Het enige dat wordt gevraagd is het bijhouden van de tijdsinvestering, dit i.v.m. subsidievoorwaarden. Uitvoering wordt gedaan door een daarin gespecialiseerd bureau.

Belangstelling? Meldt nu aan en voor meer informatie: NaoberLoket Noordenveld, Harm van Dijk tel: 06 23366630 of info@naoberloket-noordenveld.nl.

NaoberLoket Noordenveld is een initiatief van:
Ondernemerscontact Noordenveld
Oosteinde 7A
9301 ZP Roden
www.ocn-noordenveld.nl
Tel: 06 - 41 90 49 44

© 2020 NaoberLoket Noordenveld

Disclaimer
Alle door NaoberLoket Noordenveld ter beschikking gestelde bestanden zijn gratis te gebruiken. Gebruik van de bestanden is geheel voor eigen risico en verantwoordelijkheid. Regelmatig worden er nieuwe handige downloads toegevoegd.