Archief voor de maand mei, 2018

Is het aanstellen van een vertrouwenspersoon verplicht?

Geplaatst op: 29 mei, 2018 (Arbo)

Nee, het is niet wettelijk verplicht om een vertrouwenspersoon aan te stellen. De Arbowet zegt er niets over. Wel wordt gesproken over een zorgplicht van de werkgever t.o.v. haar medewerkers. U bent verplicht om uw medewerkers te beschermen tegen psychosociale arbeidsbelasting, ook wel PSA genoemd. Naast het feit dat dit wettelijk verplicht is, kunt u hiermee ook werkstress en burn-outsignalen voorkomen of in een vroeg stadium te signalen. Zo bespaart u hoge verzuimkosten. Het aanstellen van een vertrouwenspersoon is een belangrijke maatregel van uw arbobeleid, geeft invulling aan deze zorgplicht en kan u hoge kosten besparen!

Meer weten over psychosociale arbeidsbelasting en de vertrouwenspersoon? Neem contact op met Naoberloket Noordenveld, Harm van Dijk, gecertificeerd en geregistreerd vertrouwenspersoon, aangesloten bij de Landelijke Vereniging van Vertrouwenspersonen (LVV), tel: 0623366630 of info@naoberloket-noordenveld.nl.

Langer geboorteverlof moet arbeidsparticipatie vrouwen verhogen

Geplaatst op: 28 mei, 2018 (Personeel)

Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) kwam in februari met het wetsvoorstel Wet invoering extra geboorteverlof (WIEG). Met WIEG nemen de verlofmogelijkheden voor partners sterk toe, van twee dagen naar maximaal zes weken betaald verlof. Het wetsvoorstel, dat nog aan de Tweede Kamer aangeboden moet worden, sluit aan op het regeerakkoord. Meer weten?

Feiten en fabels over de second opinion

Geplaatst op: 08 mei, 2018 (Arbo)

Per 1 juli 2018 moeten werkgevers alles geregeld hebben in het kader van de nieuwe Arbowet. Eén van de veranderingen is dat de werknemer het recht op een second opinion bij een andere bedrijfsarts. Hierover hebben werkgevers nog veel vragen. Wij zetten de feiten en fabels op een rij. Meer weten?

Inspectie SZW luidt noodklok over toename arbeidsongevallen

Geplaatst op: 01 mei, 2018 (Arbo)

 De Inspectie SZW heeft haar jaarlijkse rapport gepubliceerd over de toestand van de arbeidsveiligheid op de Nederlandse werkvloeren. Als werkgevers geen actie ondernemen, ligt in 2025 het aantal beroepsziekten 15% hoger dan nu. Meer weten?

UWV legt meer loonsancties op voor gebrekkige re-integratie

Geplaatst op: 01 mei, 2018 (Verzuim)

UWV heeft in 2017 fors meer loonsancties opgelegd dan in 2016. Een werkgever krijgt zo’n loonsanctie als hij zich niet op de juiste manier inzet voor de re-integratie van een arbeidsongeschikte werknemer. Meer weten?

Combinatie werk en mantelzorg ook lastig voor zzp’er

Geplaatst op: 01 mei, 2018 (nieuws)

Nederland telt ongeveer 1 miljoen zelfstandige ondernemers. Een op de vijf is ook mantelzorger. Van hen ervaart 44% een (zeer) slechte balans tussen zijn/haar werkzaamheden en mantelzorgtaken en is 58% er door mantelzorg financieel op achteruit gegaan.

Dit blijkt uit het onderzoeksrapport dat Stichting ZZP Nederland en Stichting Werk&Mantelzorg vandaag presenteren. Meer weten?

NaoberLoket Noordenveld is een initiatief van:
Ondernemerscontact Noordenveld
Oosteinde 7A
9301 ZP Roden
www.ocn-noordenveld.nl
Tel: 06 - 41 90 49 44

© 2020 NaoberLoket Noordenveld

Disclaimer
Alle door NaoberLoket Noordenveld ter beschikking gestelde bestanden zijn gratis te gebruiken. Gebruik van de bestanden is geheel voor eigen risico en verantwoordelijkheid. Regelmatig worden er nieuwe handige downloads toegevoegd.