Archief voor de maand oktober, 2019

Bedrijfsartsen kiezen andere aanpak burn-out

Geplaatst op: 31 oktober, 2019 (Geen categorie)

Bedrijfsartsen hebben de richtlijn aangepast die bepaalt hoe zij omgaan met werknemers die een burn-out hebben. Er is nu vooral aandacht voor de positieve benadering en het belang van de eerste maand na uitval.

De meest recente inzichten over burn-out en de veranderingen van het werk door digitalisering hebben ertoe geleid dat er een herziening is van de richtlijn voor psychische problemen. Bedrijfsartsen gaan hierdoor werken vanuit een andere benadering. Ook hun advies aan werkgevers verandert daardoor. Zo was tot nu toe de gangbare aanpak, dat veel werkgevers na de uitval van de werknemer op wekelijkse basis contact hielden. Dit was ingegeven door de angst dat het verzuim veel langer zou gaan duren als er afstand ontstond tussen werknemer en de werksituatie. De huidige inzichten zeggen juist dat dit in de eerste maand essentieel is: die maand heeft de uitgevallen werknemer nodig om tot rust te komen en de eerste crisis te boven te komen. Contact met het werk maakt de druk dan juist te hoog.

Eigen regie gestimuleerd

Een andere verandering is de positievere benadering die bedrijfsartsen willen gaan toepassen. Tot nu toe keken ze vooral naar de oorzaken van de burn-out, waardoor er vanzelfsprekend vooral aandacht is voor de dingen die mis zijn gegaan. Dat moet anders, vindt de Vereniging van Bedrijfsartsen (NVAB). Daarom kiezen ze nu voor een oplossingsgerichte aanpak. De toekomst en wat de werknemer zelf kan doen om daar naartoe te werken staan daarbij in het middelpunt. Dat stimuleert bovendien de eigen regie van de uitgevallen werknemer, wat ook bijdraagt aan zijn herstel.

Bron: Rendement On line

Nieuwe video over rol vertrouwenspersoon bij veiligheid

Geplaatst op: 31 oktober, 2019 (Geen categorie)

Werkgevers zijn verplicht beleid te hebben voor de aanpak van ongewenst gedrag. Een vertrouwenspersoon kan daarbij helpen. Hoe precies, is te zien in een nieuwe video van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

De werkplek moet veilig zijn en geen schade veroorzaken aan de gezondheid van werknemers. Dat geldt niet alleen voor de fysieke gezondheid, maar ook voor de geestelijke. Werknemers moeten zich ook veilig vóelen en erop kunnen vertrouwen dat zij met respect behandeld worden. Werkgevers zijn volgens de Arbowet verplicht beleid te voeren om ongewenst gedrag in de organisatie tegen te gaan. Het aanstellen van een vertrouwenspersoon kan daarbij helpen. In een nieuwe video van het ministerie van SZW is te zien welke rol een vertrouwenspersoon kan spelen bij de aanpak van psychosociale arbeidsbelasting.

Vertrouwenspersoon voor klachten over PSA

Ongewenst gedrag is een vorm van psychosociale arbeidsbelasting (PSA) die stress kan veroorzaken. Vormen van PSA zoals agressie en geweld, discriminatie en intimidatie kunnen werknemers ziek maken. Als dit soort ongewenst gedrag op het werk voorkomt, moeten werknemers dit in vertrouwen kunnen melden. Bij een vertrouwenspersoon kan dat. Omdat ook leidinggevenden en werkgevers zich schuldig kunnen maken aan ongewenst gedrag, is het belangrijk dat de vertrouwenspersoon onafhankelijk is. Een lid van het MT als vertrouwenspersoon aanstellen, is dus niet handig.

Aandachtspunten bij vertrouwenspersoon

Organisaties die nog geen vertrouwenspersoon hebben en dat wel willen, moeten dit voorleggen aan de OR. Die heeft instemmingsrecht op de aanstelling van een vertrouwenspersoon. Andere aandachtspunten bij het aanstellen van een vertrouwenspersoon zijn: 

  • Een interne of externe vertrouwenspersoon. Iemand van de eigen organisatie is bekend met de bedrijfscultuur en eventuele problemen die er spelen; 
  • Eén of meerdere vertrouwenspersonen. Ideaal is als er zowel een mannelijke als een vrouwelijke vertrouwenspersoon is zodat werknemers kunnen kiezen; 
  • Onderdeel van een breder beleid. Een vertrouwenspersoon aanstellen is op zichzelf niet voldoende. Denk bijvoorbeeld ook aan een gedragscode (tool). Maatregelen moeten onderdeel zijn van een breder beleid voor het voorkomen of wegnemen van ongewenst gedrag.

Bron: Rendement On line

NaoberLoket Noordenveld is een initiatief van:
Ondernemerscontact Noordenveld
Oosteinde 7A
9301 ZP Roden
www.ocn-noordenveld.nl
Tel: 06 - 41 90 49 44

© 2020 NaoberLoket Noordenveld

Disclaimer
Alle door NaoberLoket Noordenveld ter beschikking gestelde bestanden zijn gratis te gebruiken. Gebruik van de bestanden is geheel voor eigen risico en verantwoordelijkheid. Regelmatig worden er nieuwe handige downloads toegevoegd.