Archief voor de maand november, 2019

Hoge Raad verplicht einde aan ‘slapend dienstverband’

Geplaatst op: 14 november, 2019 (Geen categorie)

Het oordeel van de Hoge Raad is eindelijk bekend! Een werkgever mag een werknemer niet in slapend dienstverband houden om betaling van de transitievergoeding te ontlopen. Dat brengt ‘goed werkgeverschap’ met zich mee als eis.

Wat speelde er?

Na 23 jaar hetzelfde werk uit te voeren kreeg een werknemer rugklachten tijdens het werk. Dit leidde tot een operatie waarna de werknemer weer aan het werk kon. Jaren later kwam rugpijn toch om de hoek kijken en raakte hij opnieuw arbeidsongeschikt. Dit keer zonder mogelijkheden tot terugkeer en verbetering. Door deze situatie vroeg de medewerker de werkgever om het dienstverband stop te zetten en de bijbehorende transitievergoeding te betalen. Als de werkgever daar niet mee instemt, eist de werknemer om schadevergoeding. Eenmaal bij de rechter werd door de rechtbank gevraagd om duidelijk advies van de Hoge Raad. De advocaat-generaal is namelijk van mening dat een werkgever een langdurig arbeidsongeschikte werknemer moet loslaten. Ongeacht de wettelijke transitievergoeding.

Het advies

De Hoge Raad is het daarmee eens en bestempelt het als eis bij goed werkgeverschap. En in die zin mag een slapend dienstverband niet in stand worden gehouden om het betalen van de transitievergoeding te ontlopen. De werkgever moet na dit advies dus verplicht het dienstverband beëindigen en de wettelijke transitievergoeding uitbetalen. Dit advies was nodig omdat de Hoge Raad nog niet eerder heeft beslist over deze vraag. Daarnaast moet zo een vraag in meerdere zaken voorkomen. Dit jaar was het in stand houden van een slapend dienstverband een ‘populair’ onderwerp.

Bron: HR Actueel

Werken met een arbocatalogus voor beter arbobeleid

Geplaatst op: 14 november, 2019 (Geen categorie)

Door gebruik te maken van een arbocatalogus, hoeven werkgevers niet het wiel opnieuw uit te vinden. In een arbocatalogus staan de belangrijkste arbeidsrisico’s en oplossingen uit een bepaalde sector. Inspectie SZW toetst de geldigheid.

8 november 2019 | Door redactie

\

De Arbowet laat veel ruimte voor eigen invulling. Daardoor kunnen werkgevers en werknemers het arbobeleid voeren dat het beste past bij de risico’s en arbeidsomstandigheden in hun eigen organisatie. Dat is prettig – arbo is immers vaak maatwerk –  maar kan ook lastig zijn. En tijdrovend. Daarom is er de arbocatalogus. Daarin maken sociale partners op sectorniveau afspraken over het arbobeleid. Zij bepalen zelf welke oplossingen geschikt zijn. In de arbocatalogus kunnen oplossingen staan voor alle risico’s binnen een bepaalde branche, sector of organisatie. Er zijn ook deelcatalogi, die één of enkele risico’s behandelen.

Arbocatalogus bevat risico’s en maatregelen

Een mooi voorbeeld van het nut van de arbocatalogus is die van de zorgsector. Of er nu sprake is van een regionaal of een academisch ziekenhuis, in alle ziekenhuizen spelen zowel fysieke belasting als psychosociale arbeidsbelasting(PSA) een rol. Onlangs is de arbocatalogus Beter met arbo vernieuwd.  In deze arbocatalogus zijn alle arbeidsrisico’s terug te vinden die veel voorkomen in ziekenhuizen, dus niet alleen werken met gevaarlijke stoffen, straling en fysieke belasting, maar ook ongewenst gedrag en werkdruk. Werkgevers en werknemers vinden erin hoe je een risico herkent, beoordeelt (hoog of laag) en welke maatregelen er zijn om het risico weg te nemen of te beperken.

 Arbocatalogus niet wettelijk verplicht

Het is niet wettelijk verplicht om een arbocatalogus te hebben. Ook voor de uitvoering zijn geen regels, behalve dat de inhoud niet in strijd mag zijn met de wet. Het is wel een voorwaarde dat de betrokken organisaties het eens zijn over de vorm en inhoud. Elke arbocatalogus moet worden getoetst door Inspectie SZW. Die kijkt onder andere of de arbocatalogus beschikbaar is voor de werknemers en werkgevers in de sector en of de oplossingen voldoen aan de doelvoorschriften uit de Arbowet. Een arbocatalogus is sinds juni 2019 niet meer voor onbepaalde tijd geldig maar voor maximaal zes jaar. Daarna moet de arbocatalogus opnieuw getoetst worden.

Bron: Arborendement

Werkverzuim door stress kost u steeds meer geld

Geplaatst op: 14 november, 2019 (Verzuim)

Geen goed nieuws in de Week van de Werkstress. Inmiddels kost werkverzuim door stress werkgevers 2,8 miljard euro per jaar. En kampen zo’n 1,3 miljoen werknemers met burn-outklachten. Dat melden TNO en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Deze cijfers zijn afkomstig uit de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA). Die werd afgenomen onder ruim 60.000 werknemers van 15 tot 75 jaar. Van de ondervraagden zegt 45 procent aanvullende maatregelen op het werk nodig te vinden om de werkstress te verlagen. 35 procent geeft aan dat het werkverzuim te maken had met werkdruk of werkstress.

Steeds meer werkverzuim door stressklachten

De percentages die uit de enquête naar voren komen, zijn weliswaar vergelijkbaar met de cijfers uit 2018. Maar steeds meer mensen melden zich ook daadwerkelijk ziek om de klachten door stress die zij ervaren. Daardoor zijn de kosten van ziekteverzuim alsnog flink gestegen. Want werkgevers moeten hun zieke werknemers wel gewoon doorbetalen.

Verzuim door stress kost 8.100 euro per werknemer

De cijfers in de Week van de Werkstress zijn grimmig: in 2017 verzuimden werknemers collectief 10 miljoen dagen. Inmiddels is dat aantal in 2018 gestegen naar 11 miljoen ziektedagen. De kosten van dit werkverzuim voor werkgevers bedragen in 2018 in totaal 2,8 miljard euro. Dat komt neer op 8.100 euro per werknemer. Daarmee zijn de kosten voor loonbetaling 12 procent gestegen ten opzichte van een jaar eerder.

Oorzaken: geen zeggenschap en digitale bereikbaarheid

Afgelopen jaar kampten 1,3 miljoen Nederlanders met burn-outverschijnselen. Belangrijkste oorzaken blijken moeilijk haalbare doelen en een gebrek aan zeggenschap over hoe zij hun werk doen.

n september dit jaar werd voor het eerst naar buitenlands voorbeeld het ‘recht op onbereikbaarheid’ opgenomen in een cao. Werknemers in de gehandicaptenzorg hoeven buiten werktijd niet direct meer te reageren op berichtjes of telefoontjes van de baas.

Werkverzuim door werkstress: integrale aanpak nodig

TNO vindt een integrale aanpak van werkstress gewenst. Want maatregelen zijn hard nodig, op de werkvloer, in organisaties en in de maatschappij. Op die manier staan werknemers er niet alleen voor. Want dat er iets moet gebeuren om het werkverzuim door stress te beteugelen, maken de cijfers wel duidelijk.

Bron: Arbo Online.nl

NaoberLoket Noordenveld is een initiatief van:
Ondernemerscontact Noordenveld
Oosteinde 7A
9301 ZP Roden
www.ocn-noordenveld.nl
Tel: 06 - 41 90 49 44

© 2020 NaoberLoket Noordenveld

Disclaimer
Alle door NaoberLoket Noordenveld ter beschikking gestelde bestanden zijn gratis te gebruiken. Gebruik van de bestanden is geheel voor eigen risico en verantwoordelijkheid. Regelmatig worden er nieuwe handige downloads toegevoegd.