5 Misvattingen

5 Misvattingen van werkgevers over werk en mantelzorg

1. Er werken geen mantelzorgers in mijn team/in onze organisatie

 • Uit onderzoek blijkt dat er binnen organisaties twee keer zoveel mantelzorgers zijn, dan leidinggevenden denken.
 • Eén op de zes medewerkers heeft mantelzorgtaken, dus de kans dat er binnen een organisatie geen mantelzorgen zijn is heel klein.

2. Bekendmaken verlofregelingen leidt tot toename gebruik

 • 2/3 van de leidinggevenden heeft “verlofvrees”. Leidinggevenden zijn bang dat mantelzorgers massaal gebruik gaan maken van de verlofregelingen wanneer zij medewerkers hierop wijzen.
 • De praktijk blijkt heel anders. Nog geen 15% van de werknemers met mantelzorgtaken neemt kortdurend verlof op, nog geen 5% neemt langdurig verlof op.

3. Mantelzorgvriendelijk beleid kost veel tijd en geld

 • Een van de misvattingen is dat mantelzorgvriendelijk beleid veel geld kost. Een mantelzorg-vriendelijke organisatie vraagt niet om nieuw beleid of grote investe-ringen. Het is onderdeel van bestaand beleid en thema’s zoals MVO, goed werkgeversschap, verzuim-, vitaliteits- en inzetbaar-heidsbeleid.
 • De kosten voor een goede werk-privé balans zijn vaak minimaal. De investering betreft voornamelijk tijd: tijd voor bekendheid en bewustwording om vervolgens een goed gesprek te voeren en samen naar oplossingen te zoeken. Vaak is een mantelzorger al geholpen met “simpele”oplossingen, die weinig of geen geld kosten. Zoals een parkeerplek voor de deur, privé zaken telefionisch kunnen regelen op het werk, eerder beginnen of langer doorwerken.
 • Sommige oplossingen kosten wel geld, maar de opbrengst is vaak veel groter.
 • Door aandacht te besteden aan het thema, crëer je bewustwording binnen de organisatie en kan het inderdaad zo zijn dat mensen zich herkennen als mantelzorger. Voor organisaties is het belangrijk om mantelzorgers in beeld te hebben. Je kunt dan met elkaar in gesprek gaan (en blijven). Indien nodig zoek je samen naar (maatwerk) oplossingen voor een goede werk – zorg balans. Zo wordt voorkomen dat medewerkers overbelast raken of uitvallen en wordt bespaard op verzuim- en verloopkosten.

4. Privé situatie van werkende mantelzorgers is niet mijn probleem

 • Een goede balans van medewerkers tussen werk en privé is in het belang van beide partijen. intensieve zorgtaken en/of problemen thuis, kunnen negatieve gevolgen hebben op het werk. Bespreekbaar maken van deze situatie is belangrijk en de verantwoordelijkheid van werknemer én werkgever
 • Door op tijd met elkaar in gesprek te gaan en te zoeken naar (maatwerk) oplossingen, kan worden voorkomen dat de medewerker overbelast raakt en uitvalt.

5. Als we er aandacht aan besteden, is iedereen straks mantelzorger

 • Door aandacht te besteden aan het thema, crëer je bewustwording binnen de organisatie en kan het inderdaad zo zijn dat mensen zich herkennen als mantelzorger. Voor organisaties is het belangrijk om mantelzorgers in beeld te hebben. Je kunt dan met elkaar in gesprek gaan (en blijven). Indien nodig zoek je samen naar (maatwerk) oplossingen voor een goede werk – zorg balans. Zo wordt voorkomen dat medewerkers overbelast raken of uitvallen en wordt bespaard op verzuim- en verloopkosten.

NaoberLoket Noordenveld is een initiatief van:
Ondernemerscontact Noordenveld
Oosteinde 7A
9301 ZP Roden
www.ocn-noordenveld.nl
Tel: 06 - 41 90 49 44

© 2020 NaoberLoket Noordenveld

Disclaimer
Alle door NaoberLoket Noordenveld ter beschikking gestelde bestanden zijn gratis te gebruiken. Gebruik van de bestanden is geheel voor eigen risico en verantwoordelijkheid. Regelmatig worden er nieuwe handige downloads toegevoegd.